UTDRAG FRÅ BOKMELDINGAR

 

Om La oss ta den blå himmelen med storm

Romantikkens program var å skrive dikt om hva som helst: alt skulle kunne poetiserers. Moderne lyrikk følger gjerne oppskriften, men få aksler en slik utfordring som Odveig Klyve. ”La oss ta den blå himmelen med storm” bringer med seg langt videre perspektiver enn politisk brodd mot drøye 90 kilometer kraftlinje på Vestlandet.()
Variasjonen i virkemidler gjør Klyves diktsamling spennende å lese, samtidig som den sprenger grensene for politisk diktning. () Klyves dikt stiller store spørsmål i klimakrisens tid, med små bokstaver: ”kva er eit menneske ei stemme/ kva er demokrati/ kva er sanning/ kva er det som vaklar i stormane/ lik villfarne monster /lik veldige/ manipulasjonsmonument.
Anmeldelse i Klassekampen av Tom Egil Hverven
Mi vurdering er at den gode avantgardisten Odveig Klyve syner seg i dikt der «bonden» og «ministeren» vekslar om å gje røyst til roller, tankar til personlege roller i samfunnet. Boka sin tittel er LA OSS TA DEN BLÅ HIMMELEN MED STORM. Og boka fortener å få mange lesarar og bli TV-teater. Odveig Klyve er heilt spesiell i dag når det gjeld å la eit heilt poesiverk bli inspirert av ein norsk politisk konflikt. Frå før har ho synt evna å kunne trekkje det poetiske ut av sjukdomen alzheimer i eit heilt verk. Og etter dette fekk ho trekkje essensen ut av fotballsporten - som langt ifrå er nokon sjukdom - gjennom ei konsentrert poesibok.
Helge Rykkja, bokmelding web (helgerykkja.com)

Om Kjærleikens geometri

Utvalde dikt frå åtte samlingar og med etterord av Helge Torvund syner ein praktfull poet som granskar verda med nyvaska blikk, fortøyer hjartet sitt i språket, formidlar reflektert erfaring. Mykje er klokt og vakkert formulert: ” Snart er tida to som søv i morgonen sitt kyss”. Eller så slår anti-idyllikaren fast:” Hamrar ei sorg / Smir ein heimlaus kjærlek / Inn i det verkelege”. Særleg gripande er dikta knytt til ei dement mor.
— Steinar Sivertsen, litteraturkritikar, Stavanger Aftenblad ("Ein av tre favorittar frå bokåret 2014")

Om Lyden av sol

 
ein kontroll over det språklege uttrykket som er beundringsverdig
— Atle Kittang, Klassekampen
På en gang tidløst og tidstypisk, det er den språklige kvaliteten som
særmerker Klyves poesi. Innsikt er en annen. ­-Det er så fint!
— Fartein Horgar, Adresseavisen
Lyden av sol er ei flott diktsamling, intens og sterk.
— Tore Elias Hoel, Dag og Tid
Hennes ferske Lyden av sol toner med en egen lysglans i forfatterskapet.
— Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

Om Ballistisk

Kan fotball skildres via poesi? Hvorfor ikke. Den fine lyrikeren Odveig Klyve vet åpenbart hva hun snakker om. I den vakre, lille boka «Ballistisk» skildrer hun fotballens mysterier fra alle vinkler, både fysisk og metafysisk, for å si det slik: «Hva er det som fanger denne kloden/med sin lysende korona/impuls eller strategi lek eller krig/Ballen i nettet er det tap eller triumf er det/krigerlek impulsstrategi er det/guds hånd guds fot». Klyve dikter også historikken om til vakker poesi, fra Kina 263 f.Kr. til Japan 1979; situasjoner, drama, store spillere (som får sine små biografier bak i boka). Særdeles lekkert utført, ei bok som gir fotballen nye dimensjoner og ser spillet både fra øyeblikkets og stjernenes synsvinkel
— Fredrik Wandrup, Dagbladet

Om Det andre blikket

-det er sann litteratur, ikkje som fasit, ikkje som oppskrift, nei, det er ei bok utan dei klare svara og likevel så klar som vatn, som tårer, som ein blå himmel.
— Oddmund Hagen, Dag og Tid
 
Vakkert om endetid.... Poeten inviterar oss inn i ei magisk verd; der den demente er.
— Helge Torvund, Dagbladet
...et poetisk vågestykke å vise at Alzheimer kan romme muligheter for fred og forsoning.
— Ingunn Økland, Aftenposten
anskaff den, les den, lytt til denne innsiktsfulle, varme og hengivne kjærlighetssang fra datter til og om moren.
— Lars R. Furnes, Sunnmørsposten
 

Om Algebraisk

Bokas dikt spring ut av ein indre trong til å seia nett det som vert sagt. Vakkert, musikalsk og med ein opplagt plass i rommet for dei beste dikta. Blandinga av poesi og tal, natur og spørsmål, gjer at ein ser at poesien og matematikken er to ulike språk menneska grip etter røynda med.
— Helge Torvund, Dagbladet
 
Hennes nye samling setter gleden og lidelsen i et universelt perspektiv og formidler - enkelt og stillferdig - viktig innsikt om forholdet mellom det timelige og det evige.
— Arne Hugo Stølan, VG
 

Om Samtidig

Det er ei fint komponert bok dette, ikkje berre ei diktsamling, men meir som ein monolog eller ein song, alt er stykke av same heilskap. Som moderne poet er Odveig Klyve aldri bastant eller pompøs, men språket er stødig og reint, utan dei bastardformene som finst i ein del fersk nynorsk litteratur.
— Odd Willy Suren, Strilen
Disse diktene røper en stor tiltro til livet, slik det kan heve seg utover alle grenser. Og den viser hvilket himmelhøyt perspektiv Odveig Klyve inntar i diktene sine.
— Petter Svalheim, Stavanger Aftenblad
Den foruroligende syntesen og de sjokkerende kontrastene som gjør Johannesen, men særlig Sonnevi til fremragende politiske poeter, oppstår glimtvis også hos Odveig Klyve.
— Ingunn Økland, Aftenposten

Om Gravitasjon

I hennes beste dikt er det en dirrende spenning mellom motsetningene. Det synlige holder det usynlige i sjakk, lettheten tyngden, fallet flukten etc.
— Jan Jakob Tønseth, Dagbladet
 
Iblant strør hun ut et bilde, en metafor av lys eller lyd, som nesten tar pusten fra oss: “Bekken er enno lattermild” står det i et høstdikt fra 1994. Årstallet er viktig når vi leser slutten, som også viser Odveig Klyves assosiasjoner til vår verdens politiske virkelighet: “Arafat og Rabin vassar saman i det kalde vatnet”. Denne dikteren skal vi følge med både varm og kald årvåkenhet.
— Eilif Straume, Aftenposten
Odveig Klyve er en poet som tillater seg å eksperimentere, uten å skape kunst for kunstens skyld –uten å gi slipp på menneskets mangfold av tanker og erfaringer. Gravitasjon er en stø og givende diktsamling som fortjener å bli lest flere ganger.
— John Erik Reiley, Stavanger Aftenblad

Om Ei dobbel rørsle

Dette er altså hennes annen samling av dikt, den beryktede farlige og vanskelige bok nummer to. Og den holder mål. Hvis vi skal orientere oss litt efter de holdepunkter som fins i dagens litterære landskap, tror jeg det nærmeste vi kan nevne i skrivemåte, er Paal-Helge Haugen. Ikke slik at noen av hennes dikt er i slekt med hans, men det gjelder konsentrasjonen, det å holde på diktets hemmeligheter, få enkle linjer til å stråle i mange retninger
— Eilif Straume, Aftenposten
I denne andre diktsamling fremviser Klyve det som vi kan si er god diktnings viktigste bevegelse- å si noe om noe samtidig som den skjuler det- å gjøre ting klarere for oss samtidig som det får bevare sitt mystiske skinn
— Jannicke Kampevold Larsen, Bergens Tidende
Ei dobbel rørsle; slik kan lesaren gå på oppdagingsferd i desse dikta, som tvingar og innbyr til å lesa nytt, fleire gonger; her er ein reell røyndom og noko mellom, kva er det?

Slik peikar desse dikta på ein samansett røyndom som ligg utanfor rekkevidde, akkurat her!

Dette er moderne, religiøse eller åndelege dikt, ute av den forterpa lyriske, kristne retorikken; dikt som utfordrar og som famlar, presist og kritisk.
— Karin Moe, Stavanger Aftenblad

Om Rift

Landskapet har hun felles med en annen harding, Olav H Hauge, men Klyve hører mer til Eldrid Lunden tradisjonen (-) Odveig Klyve er nærværende i sin poesi. Hun står ikke på utsiden, men er inne i språket. Debutanten er en moden forfatter som har en god del livserfaring å by på.
— Truls Horvei, Haugesunds Avis
 
Desse korte og konkrete dikta handlar om eit menneske som oppdagar tilværet, dei konkrete tinga kring seg som har opplevingar og soger å fortelja eit menneske som får innsikt. Kva slags innsikt? Poetisk innsikt, innsikt om heilskapen, som skaper meining i mylderet av detaljar.(-) Velkommen poet!
— Tor Obrestad, Stavanger Aftenblad